Angelica Markén The Queen of Colour

Angelica Markén, Queen, painter and gallery owner.
Welcome to my realm ♥

Angelica Markéns konstnärliga universum heter Queendom of Colour. Här utforskar hon främst den kvinnliga personan och dess projiceringsyta, gärna av erotisk natur. Bilden av den erotiska kvinnan kan upplevas som komplicerad, lustfylld, politisk, motbjudande, tabu, feministisk och förförande. Den kan på samma gång vara komplicerad och enkel, en dualitet som fascinerar. Angelica Markén har sedan 2006 varit en av få kvinnor på den erotiska konstscenen. ”Jag ville uttrycka en stark kvinnlig urkraft tolkad genom mig som kvinna”. Med olja och akryl ställer hon kvinnan i centrum. Samspelet mellan måleriteknik, färgval och motiv ger hennes koloristiska målningar ett säreget uttryck.

”Lusten är en del av vår livskraft och sexualitetens lek och eufori kan liknas vid alkemi, där kött och ande förenar sig i en extas bortom tid och rum”.

Queendom of colour

INSPIRO: Brutalestetik, eskapism, slott, hedonism, böcker, primitivism, urskog, Vivienne Westwood, nylon, champagne, anti-jante, London, pipkragar, Alexander McQueen, kitsch, avantgarde fashion, François Boucher, burlesque, magisk realism, korpar, stilhistoria, National Portrait Gallery, dekadens, självdistans, stil, palmträd, ockultism, antika brev & fotografier, kvinnor, Virginia Woolf’s Orlando, Oscar Wilde, tysk expressionism, Queen Elizabeth I, boudoirmiljöer, Vita Sackville West… hjärta

``The image of the woman, and what's behind it, fascinates me and will do for a lifetime``