Säcken är tung och full av mänsklighet. Men så drömmer hon en natt att hon är en pil. ...

Från den ursprungsinspirerade utställningen: -Som I Bären Under Edert Hjerta- maj 2013 ...

Alla porträtt jag målar just nu är släktingar. Många av våra avlidna förfäder är idag bara anonyma foton i våra mor- & farföräldrars antika album. Jag undrar över dessa personer. Jag funderar över vad nätverket av förfäder & förmödrar innebär...