DAME EDNA SITWELL

”Excentricitet är inte, som tråkiga människor vill ge sken av, en form av galenskap. Det är ofta en sorts oskyldig stolthet, och geniet och aristokraten är ofta ansedda som excentriker eftersom geniet och aristokraten är helt och hållet orädda för och opåverkade av massans åsikter och nycker.”
Dame Edith Sitwell

Dame Edna SitwellThe English poet and critic Dame Edith Sitwell (1887-1964) was one of England’s dominating literary figures for half a century and its most eminent woman poet. via

Share Button