angelica markén the kiss

Den erotiska kvinnan

Angelica Markéns konstnärliga universum heter Queendom of Colour. Här utforskar hon främst den kvinnliga personan och dess projiceringsyta, gärna av erotisk natur. Bilden av den erotiska kvinnan kan upplevas som komplicerad, lustfylld, politisk, motbjudande, tabu, feministisk och förförande. Den kan på samma gång vara komplicerad och enkel, en dualitet som fascinerar. Angelica Markén har sedan 2006 varit en av få kvinnor på den erotiska konstscenen. ”Jag ville uttrycka en stark kvinnlig urkraft tolkad genom mig som kvinna”. Med olja och akryl ställer hon kvinnan i centrum. Samspelet mellan måleriteknik, färgval och motiv ger hennes koloristiska målningar ett säreget uttryck.

”Lusten är en del av vår livskraft och sexualitetens lek och eufori kan liknas vid alkemi, där kött och ande förenar sig i en extas bortom tid och rum”.

 angelica markén the kiss
Share Button