eva rydberg

Släkt med Eva Rydberg (kuriosa)

Inför utställningen Som i bären under edert hjerta (maj 2013) hämtade jag inspiration från min släkthistoria. Jag har alltid varit intresserad av min mormors led, främst hennes fars; Artur Ossian Ångman från Arksjön, Dorotea. Att släktforska är både spännande och kul! Får man fina resultat växer en ovärderlig historia fram som berikar familjen som helhet. Idag vet jag ganska mycket om Ångmanssläkten, mycket tack vare att en okänd släkting plötsligt hörde av sig och besökte utställningen. Hon hjälpte mig att lägga många pusselbitar på plats. Idag är hon inte bara en släkting utan också en god vän. (Tack finaste M! ♥)

Rolig kuriosa: I veckan när jag tittade på senaste programmet av Vem tror du att du är fick jag veta att clownen, revyartisten och teaterdirektören Eva Rydberg också är en släkting. Vi härstammar från samma anfader Jonas Ångman. Har DU samma anfader? Eller har du sett det beryktade porträttet på prästen Ångman? Hör av dig!
Trevlig helg!     

eva rydbergEva Rydberg min ”nyaste” släkting.  Hihi

”Jonas Ångman f. 26 febr. 1764 i Föllinge, där fadern Erik Ångman var pastor, modern Christina Ekeblad. Stud. i Ups. vt. 1784; disp. pro exerc. 1789, prästv. på sin faders kallelse 27 sept. 1789 till adj. i Föllinge. Då det nya kapellaget i Wiska, nu Fredrika, år 1797 skulle inrättas, hvartill fordrades »icke endast en i ämbetet skicklig och nitisk, utan ock i hvad till en kyrkoinrättnings iståndsättande hörer driftig och rådig prästman», blef Ångman, som under sin tjänstgöring i Föllinge gjort sig i bästa måtto känd för dessa egenskaper, utnämnd till kapellpredikant 1797, och då kapellet ej långt därefter erhöll pastorats- rätt, utn. Å. till pastor i Fredrika 5 juni 1799; afl. past. ex. 29 maj 1804. Sökte därifrån komministraturen i Hammerdal och utn. 15 mars 1809 samt utn. till khde härstädes i aug. 1815 och installerades 1816. Honor. prost 12 aug.. 1818, t. f. kontraktsprost 1830 samt ordinarie prost i Norra kontraktet 10 sept. 1834. LWO 1825, ledam. af Patriotiska sällskapet. Under hela sin verksamhet här hade han mågen såsom adjunkt. En kraft- full herde. Han afled 11 okt. 1845, i den höga åldern af 81 år 8 m. 6 d., sörjd av maka, 3 barn och 17 barnbarn.

G. 11/5 1798 m. Elisabet Catharina Huss, f. 3/4 1778, dotter af khde Joh. Ax. Huss i Föllinge; d. 8/4 1850.

Barn: Stina Brita, f. 10/2 1800, g. 18/1 1821 m. adj. And. Amrén, sist komm. i Ragunda; Johan Erik, f. 15/9 1801, regementspast. vid Jämtl. fältjägare, d. 16/7 1878; Catharina Charlotta, f. 3/12 1803, g. 22/2 1824 m. underlöjtn. sed. kapt. vid samma reg. Adolf Fabian Edelsvärd.

Tr.: De præcipuis gentium barbararum vitiis, præs. Abr. Renström. Ups. 1789.”

KÄLLA

Share Button